نام علمی: 
خانواده: 
نام فارسی: 
پراکنش: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
فرم رشد: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
رطوبت: 
خاک مطلوب: 
اسیدیته خاک: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 179
صفحه 1 از 18
تعداد رکورد در هر صفحه: 
 

نام علمی

خانواده

نام فارسی

 
Borago officinalis
Boraginaceae
گل گاوزبان اروپایی
 
Althaea officinalis
Malvaceae
ختمی
 
Aloe vera
Xanthorrhoeaceae
صبر زرد، سگل
 
Cichorium intybus
Asteraceae
کاسنی
 
Melissa officinalis
Lamiaceae
بادرنجبویه، فرنجمشک، وارنگ بو، ملیس
 
Cuminum cyminum
Apiaceae
زیره سبز
 
Cinnamomum verum
Lauraceae
دارچین
 
Mentha piperita
Lamiaceae
نعناع فلفلی، نعناع
 
Laurus nobilis
Lauraceae
برگ بو
 
Myrtus communis
Myrtaceae
مورد
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 179
صفحه 1 از 18
تعداد رکورد در هر صفحه: