اطلاعات موجود: 67
صفحه 1 از 7
تعداد رکورد در هر صفحه: 
  
خانواده گیاهی تعداد
Agavaceae 1
Alismataceae 1
Amaranthaceae 2
Amaryllidaceae 4
Apiaceae 11
Araceae 4
Araliaceae 5
Arecaceae 1
Aristolochiaceae 1
Asclepiadaceae 1
1 2 3 4 5 6 7 ]